Browsing: பகுத்தறிவு

இன அரசியல் – இன எழுச்சி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? இன்று தமிழினம் ஈழத்திலும் தமிழகத்திலும் தனது இருப்பையே கேள்விக்குள்ளாக்கும் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு…