Browsing: பாசிச பாஜக ஒழிக

அடக்கு முறை அரசாங்கம்அரசியல் அமைப்பினை நொறுக்கியதுகாவிகளின் தேசிய வாதம்தேசியக்கொடிக்கு சாயம் பூசியது ஜனநாயக நாட்டில் இன்றுமக்களோ நிம்மதி அற்றுஇந்தியா இன்று பாசிசப் பிடியில்மக்கள் வாழ்வோ கேள்விக் குறியில்…